PRIVACYVERKLARING
Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij van je verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en ROYAL professional BV, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. ROYAL professional BV, gevestigd aan de Lankforst 2709 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar support@royalpro.nl.
Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via support@royalpro.nl en dan verwijderen wij deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Wij helpen graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt ons bellen,
e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via een derden in verband met onze dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.
Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Jouw bericht
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
Voordat we voor je aan de slag gaan sturen we je een offerte. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van je op:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam (optioneel)
- Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
- BTW-id nummer (optioneel)
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.


3. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
Als je bij ons diensten afneemt dan wil je goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam (optioneel)
- Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
- BTW-id nummer (optioneel)
Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.


4. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten ook betaald worden. Als je dit niet doet dan starten wij een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:
- N.A.W. gegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam (optioneel)
- Kamer van Koophandelnummer (optioneel)
- BTW-id nummer (optioneel)
Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.


5.      Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons administratiesysteem te verwerken:
- Naam
- E-mailadres
Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Doorgifte aan partners
Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
- Onze betalingen & incassos afhandelen (Mollie payments)
- Onze boekhouding verzorgen (Ellen van der Pijl)
- Onze netwerken verzorgen (eigen beheer - ROYAL Professional B.V.)
- Onze webhosting verzorgen (eigen beheer - ROYAL Professional B.V.)
Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.
Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier). De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.
Doorgifte aan derden
In principe delen of verkopen wij jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten ROYAL professional BV, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.
De beveiliging van jouw gegevens
ROYAL professional BV heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.
Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje Jouw rechten.
Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 1 jaar na ons laatste contact.
E-mail:
E-mail ouder dan 1 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.
Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ROYAL professional BV.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar support@royalpro.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij je deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. ROYAL professional BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen wij je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar support@royalpro.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.
Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die ROYAL professional BV verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. ROYAL professional BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door ROYAL professional BV om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. In ieder geval raden wij je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van ROYAL professional BV ga je akkoord met deze wijzigingen.
Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, support@royalpro.nl

ROYAL professional BV
T.a.v.: Vincent de Bruijn
Lankforst 2709
6538HA  Nijmegen

ROYAL professional BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09127197.
Versie: mei 2021
.
Privacyverklaring
Copyright © 2024         Disclaimer   •   Website: ROYALwebsites
ROYALpro + ROYALwebsites + ROYALcloudserver + ROYALnexctcloud  + TaalTut  zijn handelsnamen van ROYAL professional BV
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00
Telefonisch wordt er geen support verleend voor je technische vragen. Dit kan alleen op afspraak. Klik hier voor het maken van een telefonische afspraak.