Garantievoorwaarden
Schade
Elke vorm van schade is uitgesloten van garantie. Hieronder vallen valschade, vloeistofschade en optische schade. Voor een onderzoek naar de herstelkosten van de schade gelden dezelfde voorwaarden als welke in het punt software- of hieraan gerelateerde problemen worden genoemd, het arbeidsloon en onderzoek. Een schade kan pas worden hersteld wanneer u akkoord gaat met de prijsopgaaf. Via ROYALpro.nl kunt u zich verzekeren tegen schade, neem hierover contact met ons op.

Oververhitting door vuil of modificaties
Een computer heeft aanvoer van koele lucht nodig. In elke computer zit minimaal een ventilator ingebouwd welke koele lucht aanzuigt en warme lucht afvoert. Hou bij gebruik van de computer alle ventilatieopeningen van de computer vrij. Ook adviseren wij om de computer in schone ruimtes te gebruiken. Het koelsysteem van een computer kan door een stoffige omgeving verstopt raken. Hierdoor kan de computer oververhit raken met daarbij de kans dat de computer onherstelbaar beschadigd raakt. De schade welke is ontstaan door een verstopt koelsysteem valt niet onder de garantie.
Wij adviseren om de computer om het jaar te laten voorzien van een onderhoudsbeurt. Wanneer de computer intensief wordt gebruikt, adviseren wij de computer ieder jaar te voorzien van een onderhoudsbeurt. Deze onderhoudsbeurt kunt u laten uitvoeren bij een reseller van ROYALpro.nl als wel bij ROYALprofessional.nl zelf.
Wanneer oververhitting heeft plaatsgevonden door overklokken (op een hogere frequentie laten draaien de processor of videokaart), dan vervalt de garantie. Indien de computer kan worden gerepareerd, dan gebeurt dit op het moment dat de factuur is voldaan voor de vervanging van de beschadigde componenten en eventueel arbeidsloon, ook wanneer de computer zich nog binnen de garantieperiode bevindt.

Onvakkundige modificaties
Laat de computer ten allen tijde ombouwen of upgraden door een ROYALpro geautoriseerde partij. Wanneer er geconstateerd wordt dat de storing inherent is aan een onvakkundige modificatie, dan vervalt de garantie. Wij zullen dan een reparatie- en schaderapport toesturen voor de gemaakte en/of verwachte kosten. Het zelfstandig openen van de behuizing van uw computer kan voor ROYALpro een reden zijn om de garantie te laten vervallen.

BIOS-updates
Wanneer een gebruiker zelfstandig een BIOS-update uitvoert, dan geschiedt dit ten allen tijde op eigen risico. Indien deze BIOSflash mislukt, raakt het moederbord onherstelbaar beschadigd en dient deze te worden vervangen. Bij ROYALpro kunt u de BIOS zonder kosten laten updaten indien wij dit noodzakelijk achten voor een goede werking van uw computer.

Software- of hieraan gerelateerde problemen
Softwarestoringen vallen nimmer onder de garantie. Wanneer blijkt dat de storing software gerelateerd is, dan berekenen wij onderzoekskosten en eventueel arbeidsloon. Software-updates worden niet door ROYALpro ondersteund. De ondersteuning hiervan ligt bij derden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ROYALpro.enl of stuur een e-mail naar contact@ROYALpro.nl.

Onrechtmatig gebruik van pick-up en return garantie
Bij constatering van een storing wordt er gekeken of deze onder de garantie valt. Wanneer u er zeker van bent dat de storing niet onder de uitzonderingen valt maar dit achteraf wel zo blijkt te zijn, dan rekenen wij transportkosten, onderzoekskosten en arbeidsloon. In overleg zullen wij overgaan tot reparatie tegen afwijkende voorwaarden omdat het geen hardware gerelateerde storing is die onder de garantie valt.

Insturen van goederen ter reparatie
Vraag vooraf altijd een RMA-nummer aan via Helpdesk op onze website, www.ROYALpro.nl. Wanneer u goederen aan ROYALpro stuurt (of laat ophalen middels pick-up en return garantie, zorg er dan voor dat dit goed is verpakt om de kans op transportschade te verkleinen. Zorg ervoor dat er aan de buitenzijde niet zichtbaar is dat het om een computer of dure hardware gaat. Dit verkleint de kans op diefstal van uw pakket.

Het onderhoud van je computer
De behuizing van een computer fungeert als een beschermhuls voor complexe en gevoelige elektronica. Wanner er schade ontstaat door valschade, vloeistofschade of optische schade kan dit effect hebben op de werking van de elektronica. Dit kan direct merkbaar zijn of pas na een periode van weken of zelfs maanden.
Computerelektronica heeft koele lucht nodig voor de passieve (door luchtopeningen in de behuizing) als wel actieve (door middel van een ventilator) koeling. Deze koeling kan verstopt raken door een stoffige omgeving. Een slecht werkende koeling kan voor oververhitting zorgen met daarbij de kans op een onherstelbare computer. Dergelijke schade valt niet binnen de garantie zoals beschreven in de garantievoorwaarden. Een schone omgeving en een goede koeling zijn belangrijk voor een computer. Wij raden om die reden een onderhoudsbeurt aan.
Wat gebeurt er met mijn computer tijdens een onderhoudsbeurt?
-de aansluitingen worden gecontroleerd op de werking en mogelijke beschadigingen.
-het passieve koelsysteem wordt gereinigd (koelplaten).
-het actieve koelsysteem wordt gereinigd (ventilator).
-de processor en de grafische processor worden voorzien van nieuwe koelpasta.
-het LCD-scherm wordt gereinigd.
-de behuizing wordt gereinigd (buitenzijde en de binnenzijde).
-het werkgeheugen wordt getest.

Voor Notebooks/Laptops Pixels en pixeluitval
Een scherm is opgebouwd uit miljoenen pixels. Elke pixel bestaat uit 3 subpixels (de kleuren rood, groen en blauw). Deze pixels bestaan uit dunne laagjes glas en elektronica (transistors). Een pixel reageert op commando.s van hard- en software en er bestaat een kans dat er een communicatieprobleem optreedt. Hierdoor wijkt de pixel af van de rest van het beeld, dit wordt een dode pixel genoemd. Ook is het mogelijk dat een pixel knippert, dit houdt in dat een subpixel niet meer werkt.
De productie van schermen in niet 100% perfect waardoor er in de praktijk nog steeds uitval voorkomt. In de fabriek wordt gecontroleerd of er grote vlakken met dode pixels aanwezig zijn, maar losse (sub)pixels zijn niet of nauwelijks te zien. Wanneer fabrikanten enkel foutloze LCD-schermen op de markt zouden brengen, dan zouden de schermen fors duurder zijn.
ROYALpro.nl biedt de klant bij aankoop van een computer de mogelijkheid om zich 2 jaar lang te verzekeren tegen dode(sub)pixels. Zijn er binnen 2 jaar na levering dode op oplichtende pixels zichtbaar, dan wordt het scherm omgeruild voor een nieuwe.
De pixelgarantie dient u voor levering te hebben aangekocht, of u dit heeft gedaan vindt u terug op de factuur of de sticker op de doos van de computer. Wanneer u pixelgarantie heeft en u dode (sub)pixels constateert, dan kunt u uw computer aanmelden via onze website (www.ROYALpro.nl) ISO-13406-1
In deze normering is vastgelegd hoeveel dode (sub)pixels een scherm mag bevatten. Deze normering is slechts een richtlijn en geen verplichting. Veel fabrikanten houden zich vrijwillig aan deze ISO-normering welke opgedeeld is in 4 klassen. ROYALpro hanteert standaard klasse 2. Wanneer er pixelgarantie bij aankoop is aangeschaft, dan geldt klasse 1 voor de periode van 2 jaar na levering.

Computer/Laptop accu.s
De garantietermijn op een computeraccu betreft 12 maanden omdat het een verbruiksartikel betreft. Deze garantietermijn is dan ook niet te verlengen. Tenzij anders aangegeven.Garantievoorwaarden
Copyright © 2024         Disclaimer   •   Website: ROYALwebsites
ROYALpro + ROYALwebsites + ROYALcloudserver + ROYALnexctcloud  + TaalTut  zijn handelsnamen van ROYAL professional BV
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00
Telefonisch wordt er geen support verleend voor je technische vragen. Dit kan alleen op afspraak. Klik hier voor het maken van een telefonische afspraak.