Copyright voorwaarden:
De foto's / films / teksten blijven altijd eigendom van ROYAL professional BV, of anders overeengekomen. Alle foto's / films / teksten genomen en of geschreven door ROYAL professional BV zijn beschermd door copyright en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROYAL professional BV niet worden gereproduceerd, verspreid, bewerkt, tentoon worden gesteld of gepubliceerd, behoudens de volgende uitzonderingen:

Het is toegestaan de foto's / films voor niet-commercieel, dus prive gebruik, te worden tentoon gesteld.

Het gratis delen/kopieren van foto's / films met andere partijen op een niet-commerciele wijze wordt getolereerd zolang de foto's / films niet worden bewerkt.

Neem contact op met ROYAL professional BV, indien u een originele (digitale) afdruk van een foto's / films wilt bestellen, of een foto's / films commercieel wilt gebruiken of verspreiden.

Alle teksten en/of content op alle websites van ROYAL professional BV en Vincent de Bruijn Groep BV, zijn eigendom van ROYAL professional BV. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROYAL professional BV.

ROYALprofessional BV behoud het recht om mij te beroepen op auteursrecht, als dat van toepassing is.
ROYALprofessional BV mag eisen dat haar naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een publicatie of tekst.
Je hebt pas recht op publicatie, nadat de teksten volledig betaald zijn.

Zij die dit overtreden zullen worden gedwongen tot het betalen van een schade vergoeding. ROYAL professional BV zal zowel civiel als strafrechtelijk maatregelen treffen, wegens inbreuk op het copyright.

De opgenomen beelden / foto's kunnen voor reclame doeleinde gebruikt worden bij ROYAL professional BV
en andere ondernemingen van Vincent de Bruijn Groep BV.
Copyright voorwaarden
Copyright © 2024         Disclaimer   •   Website: ROYALwebsites
ROYALpro + ROYALwebsites + ROYALcloudserver + ROYALnexctcloud  + TaalTut  zijn handelsnamen van ROYAL professional BV
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00
Telefonisch wordt er geen support verleend voor je technische vragen. Dit kan alleen op afspraak. Klik hier voor het maken van een telefonische afspraak.