Computer systemen
Websites
    Nieuws.
Datum: 1-04-2018
De nieuwe privacy wet AVG-GDPR
De nieuwe privacy wet AVG-GDPR
Bent u ondernemer dan heeft dit voor u grote impact, u bent verplicht om uw zaken op orde te hebben voor 25 mei 2018.
ROYAL professional BV  zal u in dit berichten op de hoogte stellen van de veranderingen en de gevolgen die deze veranderingen voor u hebben.

Persoonsgegevens, welke gegevens zijn dit?
Wat is er veranderd in de wet mbt het opslaan van persoonsgegevens en het beveiligen van persoonsgegevens.

Een persoonsgegeven.
Voor de wet zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon: persoonsgegevens.
Hierbij wordt natuurlijk gedacht aan naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum etc, maar ook een emailadres en een IP-adres worden gezien als een persoonsgegeven.
Al deze gegevens worden dus door de wetgever gezien als beschermde gegevens. Hierbij maakt de wetgever een uitzondering voor bijzondere persoonsgegevens, deze dienen extra beschermd te worden, hierbij moet u denken aan: ras, geloof, seksuele voorkeur, strafrechtelijk gedrag, politieke overtuiging, en het lidmaatschap van een vakbond.
Ook is er een aparte categorie voor biometrische gegevens en genetische gegevens.

Waarom wordt er een verschil gemaakt tussen “gewone” persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens?
Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is door de wetgever verboden, tenzij er nadrukkelijke toestemming is verkregen van de eigenaar van de gegevens (de persoon).

Het is voor elke organisatie van groot belang te weten welke persoonsgegevens zij verwerken.
Hierbij kunt u denken aan de volgende punten:
• Met welk doel verwerkt mijn organisatie persoonsgegevens?
• Wat voor soort gegevens zijn het?
• Wat houdt de verwerking van deze gegevens in?
• Waar worden deze gegevens bewaard?
• Hebben wij toestemming om deze gegevens te gebruiken en bewaren?

De wetgever vraagt transparantie van deze processen, deze dienen inzichtelijk te zijn en voortdurend gemonitord te worden.

Verwerken van persoonsgegevens:
Om persoonsgegevens te mogen en kunnen verwerken is een rechtelijke grondslag nodig, simpel gezegd betekent dit dat u toestemming dient te hebben van de eigenaar van de gegevens.
De wetgever stelt ook eisen aan deze toestemming:
• De persoon dient geen nadelige gevolgen te hebben als deze niet gegeven worden, indien dit gegeven niet noodzakelijk is voor de levering van een dienst of product.
• Toestemming moet uit vrije wil gegeven worden, dus ondubbelzinnig en geen voor- aangevinkte vakjes op een internetpagina bijvoorbeeld.
• De eigenaar van de gegevens moet geïnformeerd toestemming geven, of te wel het moet duidelijk zijn waarvoor toestemming wordt verleend in begrijpelijke taal.
• Toestemming is specifiek, dus slechts alleen voor hetgeen wat gevraagd wordt.

Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is er specifieke expliciete toestemming vereist. Hierbij valt te denken aan een schriftelijke verklaring, een per email verzonden gescand document of een email waarin specifiek benoemd wordt dat er toestemming gegeven wordt voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens worden door de Europese toezichthouders de volgende opmerkingen geplaatst:
• Al reeds aangevinkte vakjes op een internetpagina worden niet gezien als toestemming, deze dienen standaard uit te staan, en door een bewuste handeling aangezet te worden.
• Het toevoegen van toestemming aan de Algemene Voorwaarden wordt niet gezien als het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Intrekken toestemming.
De eigenaar van de persoonsgegevens heeft het expliciete recht om zijn gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.
Het intrekken of wijzigen van de toestemming van de verwerking mag geen nadelige gevolgen hebben voor de betrokkene en geen kosten met zich mee brengen.

Bewaren van persoonsgegevens.
De wetgever is duidelijk op dit punt, de gegevens mogen niet langer bewaard worden dan strikt genomen noodzakelijk is voor de levering van een product of dienst.
(Indien er andere wetgeving is die de ondernemer verplicht om deze gegevens te bewaren, dan geldt die regelgeving boven de privacywetgeving)

Praktische tips:
• Cookies: sommige soorten cookies slaan een IP-adres op, en geven dit door aan een andere partij, dit valt ook onder de wetgeving.
• Aanpassing webformulieren, standaard dienen alle opties (privacy-gerelateerd) uit te staan.
• Nieuwsbrieven: standaard mogen deze niet verzonden worden zonder toestemming, dus een opt- in optie.
• Privacy disclaimer: zorg dat deze aangepast is naar de nieuwe wetgeving, vermeld welke gegevens u waarvoor gebruikt en hoe lang u deze bewaard.
• Bijzondere persoonsgegevens: indien u deze verwerkt, let dan goed op de specifieke toestemming die hiervoor gegeven moet worden.
• Breng uw processen in kaart, waar gegevensverwerking een rol speelt, vergeet hierbij niet de eigen administratie (personeel bvb.)

“Verwerkingsverantwoordelijke" en "verwerker".
De verwerkingsverantwoordelijke is de partij die gegevens vraagt en beheert, de verwerker verwerkt slechts de gegevens.

Voorbeeld:
U heeft een webshop en klanten kunnen bij u een bestelling doen.
U vraagt aan de klant bepaalde gegevens om uw product te kunnen leveren.
In dit geval bent u dus de verwerkingsverantwoordelijke, en ROYAL professional BV de verwerker: wij hosten uw webshop.
ROYAL professional BV verwerkt deze gegevens op uw verzoek, u heeft namelijk afspraken daarover met ons gemaakt door middel van een webhostingpakket of eigen server.
Hierover dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden. Die afspraken hebben wij samengevat in een verwerkersovereenkomst. Deze zijn in te zien onderaan onze website: www.ROYALprofessional en www.ROYALpro.nl

Doordat u klant bent bij ROYAL professional BV hebben wij ook bepaalde gegevens van u, en deze delen wij ook met andere partijen, zoals de SIDN als wij voor u een .nl domeinnaam registreren.
Ook delen wij uw gegevens met onze accountant die de boekhouding controleert.In dit geval is ROYAL professional BV verwerkingsverantwoordelijke, daarom hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te mogen verwerken. Ook dienen wij aan u inzichtelijk te kunnen maken met wie wij deze gegevens delen, en waarom we dat doen. ROYAL professional BV heeft als standpunt deze gegevens alleen te delen met partijen die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en/of bedrijfsvoering. Dit punt wordt voor u inzichtelijk gemaakt in onze privacy policy.

In de verwerkersovereenkomst worden de verantwoordelijkheden van beide partijen uiteengezet, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan en beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Naar alle waarschijnlijkheid slaat u ook persoonsgegevens op, in 1 van de producten of diensten die u bij ROYAL professional BV afneemt. Hierbij kunt u denken aan databases op de webserver, maar ook aan email. Indien u dit doet, is een verwerkersovereenkomst met ROYAL professional BV noodzakelijk en deze zullen wij beschikbaar stellen. Deze overeenkomst is in te zien onderaan onze websites: www.ROYALprofessional en www.ROYALpro.nl


Datalekken.
De regelgeving op het gebied van het melden van datalekken is onveranderd gebleven, zodra ROYAL professional BV een lek constateert zullen wij zo snel als mogelijk is de verwerkersverantwoordelijke op de hoogte stellen. Mocht het wenselijk zijn kunnen wij samen met de verwerkersverantwoordelijke bepalen of een melding naar de Autoriteit Persoonsgegevens nodig is.


Tot slot.
In het kader van het veilig houden van gegevens die u bewaard, is een goed wachtwoordbeleid onmisbaar. Wijzig de wachtwoorden met regelmaat en gebruik "veilige" wachtwoorden die het voor kwaadwillende moeilijk maakt om toegang te verkrijgen (te raden).
Mocht u derden toegang geven tot bepaalde gegevens, beperk deze toegang en zodra deze niet meer noodzakelijk is trek deze toegang weer in.

Datum: 19-01-2018
Simpele webwinkel
Simpele webwinkel met snelle en iDeal betaling.
Voor maar €249.00

Klik hier voor meer informatie
Nieuwe website
Datum: 8-12-2017
ROYAL professional nieuwe website is klaar.
Start met het RFi programma.
Update 3
Datum: 28-07-2017
RFi inrichtingen zijn klaar.

Na 2 jaar werken is het dan zover. De Windows 10 inrichtingen zijn klaar. In onze nieuwe website doen we uitgebreid verslag van de inrichtingen.

Klik hier voor meer informatie
6 Tips om RANSOMWARE te voorkomen.
Datum: 16-05-2017
6 TIPS OM DE GEVOLGEN VAN RANSOMWARE TE VOORKOMEN
Is uw computer gevoelig voor ransomware? De grootschalige ransomware aanval WannaCry heeft al meer dan 200.000 slachtoffers gemaakt, waaronder ziekenhuizen, spoorwegbedrijven en telecombedrijven. Als particulier kunt u ook met ransomware te maken krijgen.

Ransomware als WannaCry versleutelt bestanden op een computer, waarna hackers losgeld vragen om ze weer vrij te geven. U kunt dus zo de foto’s van uw kinderen of andere belangrijke bestanden kwijtraken.

Dit soort virussen is erg in opkomst. Het zal daarom ook niet de laatste keer zijn dat er op grote schaal een ransomware aanval wordt uitgevoerd. Hoe u uw computer kunt beschermen? We geven u hieronder een aantal tips.

1. HOUD UW BESTURINGSSYSTEEM UP-TO-DATE
U kent dat wel, de computer vraagt of u de updates van het besturingssysteem wilt laten uitvoeren, maar u bent net aan het werk, of gewoon lekker een film aan het kijken. Laat die updates maar voor later. De volgende keer speelt er echter natuurlijk weer iets anders waardoor het updaten niet uitkomt.

Maar let op! De ransomware WannaCry maakte gebruik van een lek in Windows dat al in maart was gevonden en met een update was hersteld. Updates zijn er dus niet voor niets! Zorg er dus voor dat u altijd alle essentiële updates installeert. Dit geldt niet alleen voor Windows, maar ook voor OS X.

Is uw besturingssysteem zo oud dat er geen updates meer voor beschikbaar zijn? Dan loopt u risico. U kunt dan beter overstappen op een recentere versie van Windows of OS X.

2. HOUD UW SOFTWARE UP-TO-DATE
Niet alleen het besturingssysteem op uw computer, maar ook de software op uw computer moet altijd up-to-date zijn en blijven. Controleer dus regelmatig of u nog steeds de meeste recente versie van bijvoorbeeld Flash gebruikt.

3. WEES VERSTANDIG MET E-MAILS
Ransomware wordt vaak verspreid via phishing e-mails. Phishing e-mails lijken vaak van echte banken of telefoonproviders. Ransomware kan ook verspreid worden via e-mails met nepfacturen. U voorkomt een besmetting met ransomware dus door voorzichtig te zijn met e-mailen. Als u de afzender niet kent, en ook geen mail verwacht, bestaat de kans dat dit een malafide e-mail is. Open ook nooit de bijlagen die met dergelijke mailtjes worden meegestuurd.

4. ZORG DAT U EEN VIRUSSCANNER HEEFT
De tijd dat we zonder virusscanner door het leven konden is voorgoed voorbij. Er zijn veel goede virusscanners te vinden, sommige gratis, andere betaald. Zorg ervoor dat de virusscanner op uw computer altijd up-to-date is en dat u die regelmatig bijwerkt. De meeste virusscanners doen dit automatisch.

5. ZORG DAT U EEN VIRUSSCANNER HEEFT
De tijd dat we zonder virusscanner door het leven konden is voorgoed voorbij. Er zijn veel goede virusscanners te vinden, sommige gratis, andere betaald. Zorg ervoor dat de virusscanner op uw computer altijd up-to-date is en dat u die regelmatig bijwerkt. De meeste virusscanners doen dit automatisch.

6. MAAK REGELMATIG EEN BACK-UP
Ransomware versleutelt uw bestanden en dwingt u te betalen als u ze terug wilt. Door regelmatig backups te maken, bijvoorbeeld in een cloud of op een externe harde schijf, kunt u het leed behoorlijk beperken. Let erop dat die externe harde schijf niet verbonden blijft met de computer, omdat de ransomware dan nog steeds via de USB-verbinding bij uw bestanden kan komen. 
Overweegt u een Windows 10 upgrade?
Datum: 10-10-2016
De nieuwste versie van het Windows besturingssysteem wordt aan gebruikers van Windows 7 en 8 als gratis update aangeboden. Installatie kan gemakkelijk via een automatische update, maar ook een volledig schone installatie is mogelijk voor het beste resultaat.Hoewel de gratis upgrade naar Windows 10 interessant is, zitten er wat haken en ogen aan. Het kan namelijk zijn dat uw computer na de upgrade niet meer goed of volledig functioneert. Dus heeft u zelf weinig computerkennis, dan raden we u aan nog even te wachten met de upgrade naar Windows 10.
U kunt natuurlijk ook een computerspecialist inschakelen om de upgrade vakkundig uit te voeren. ROYAL professional helpt u graag verder, de diagnose en prijsopgaaf zijn zelfs geheel vrijblijvend!
Start met het RFi programma.
Update 1
Datum: 05-07-2016
PFFFFFFFF Windows 10......

Windows 10 is nog helemaal niet af. Hoewel Microsoft al sinds oktober in publieke bèta werkt aan het besturingssysteem, zijn er nog veel dingen in het OS die nog niet helemaal kloppen. Veel van die dingen zijn cosmetisch: Menu's zien er nog inconsistent uit en de Verkenner is nog praktisch hetzelfde. De belangrijkste dingen, zoals de ondersteuning voor drivers en oudere software, werken wel goed, maar je merkt ook wel dat er nog veel zaken niet helemaal af zijn. Verder zijn we erg geschrokken over het spioneer gedrag van Windows 10. En door de constante updates worden veel instelling weer gewijzigd die we net veranderd hadden. Ook complete software stukken worden verwijderd door de updates. Het zijn de irritante cumulative updates van Windows 10. De meeste zijn goed, maar er zit er af en toe een tussen die je zou willen dat die er nooit was gekomen. We zijn hiervoor nog naar op zoek hoe dit aan te passen en te zorgen dat Windows 10 de instellingen niet doet, hoe zij dit graag zouden willen zien.
Backup maken
Datum: 12-03-2016
Eén van de belangrijkste dingen bij een herinstallatie van uw computer is het maken van een back-up. Een goede voorbereiding is het halve werk! Hieronder vindt u een aantal tips en aandachtspunten bij het maken van een goede back-up. Laat u het liever aan een deskundige over? Neem dan contact op met ROYAL professional!

Back-up maken door het klonen van de harddisk
Een veilige manier van het maken van een back-up is het klonen van de gehele harddisk. Hierbij wordt alle informatie, nuttig of niet, gekopieerd. Omdat met het klonen ook de niet relevante informatie wordt gekopieerd kost dit wel de meeste schijfruimte. En hanteert u de basisregel van de ‘dubbele back-up’ (zie onderaan), dan neemt de tweede kloon ook nog een extra harddisk in. Voor het maken van een kloon kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de software van Acronis. Hoewel klonen erg veilig is, kan het soms praktischer zijn om gericht te werk te gaan en alleen de relevante informatie te kopiëren met een handmatige back-up.

Handmatig een back-up maken van de gebruikersmappen
Het belangrijkst zijn de gebruikersmappen. Hierin staan onder ander de mappen met documenten, afbeeldingen, video’s en muziek. Gebruik liefst een externe harddisk en anders een tweede partitie om de mappen op te kopiëren. Heeft uw computer Windows Vista, 7 of 8 dan staan de gebruikersmappen in C:\Gebruikers (Engelse Windows: C:\Users) Met Windows Vista of 7 is het niet aan te raden om de ingebouwde kopieerfunctie te gebruiken, omdat die soms hapert. Een goed en gratis alternatief is het programma FreeFileSync, dat de mappenstructuur in zijn geheel synchroniseert. Windows 8 heeft een geavanceerdere ingebouwde kopieerfunctie, die wel gebruikt kan worden. Naast de gebruikersmappen in C:\Gebruikers is het zaak om handmatig na te kijken of er nog andere mappen of partities zijn die moeten worden opgeslagen in de back-up.

Back-up maken van codes en wachtwoorden
Naast de gebruikersmappen zijn er verschillende codes en wachtwoorden ingesteld op uw computer, die na een herinstallatie weer moeten worden ingevoerd. Het kan verstandig zijn om deze codes voorafgaand aan de herinstallatie uit te lezen, dat kan een boel frustratie schelen nadat de computer opnieuw is geïnstalleerd! Het bedrijf NirSoft heeft met dit doel een aantal nuttige (en gratis) programmaatjes ontwikkeld. Sommige virusscanners zien deze programma’s als potentieel gevaarlijk. Niet geheel onterecht, want feitelijk hackt u hiermee uw eigen computer. Echter omdat u dit doelbewust doet, is het zaak de virusscanner vooraf tijdelijk uit te schakelen. Vergeet niet de virusscanner weer in te schakelen. WirelessKeyView - met dit programma kunt u alle eerder gebruikte WIFI codes in uw computer opslaan. ProduKey - met dit programma krijgt u een overzicht van de gebruikte productsleutels van Microsoft Windows en Office. MailPV - met dit programma ziet u de gebruikersnamen en wachtwoorden van e-mail accounts die zijn ingesteld in Windows Live Mail, Outlook, etc.

Back-up maken van specifieke programma’s
Sommige programma’s behoeven speciale aandacht, omdat ze gegevens of instellingen gebruiken die moeilijk uit de normale back-up kunnen worden gehaald. In dat geval moet vanuit het programma zelf een back-up worden gemaakt, via de zogenaamde ‘export’ functie. Voorbeelden van programma’s die extra aandacht behoeven:
•Windows Live Mail (contactpersonen en berichten moeten apart worden geëxporteerd).
•IncrediMail.
•Norton Identity Safe (oudere versies).
•Mozilla FireFox en Thunderbird, hiervoor is Mozbackup een handig programma.

Belastingdienst programma’s ouder dan 5 jaar zijn niet via de website van de Belastingdienst te downloaden. Als u ze wilt bewaren moeten de desbetreffende mappen in C:\Program Files (x86) worden opgeslagen. Voorbeelden van programma’s met activatiecodes of gebruikersnamen + wachtwoorden
•Avast Antivirus (betaalde versie).
•ESET NOD32.
•McAfee Internet Security.

Dubbele back-up maken
Een basisregel bij het maken van back-ups is dat er altijd twee versies van belangrijke documenten moeten bestaan, op verschillende harddisks. Omdat de PC of laptop opnieuw geïnstalleerd wordt zal deze vooraf leeg worden gemaakt, inclusief het wissen van alle bestaande partities. Op die manier wordt de computer gegarandeerd vrijgemaakt van eventuele virussen. Maar heeft u op dat moment slechts een enkele back-up, en gebeurt daar iets mee, dan bestaat er geen alternatief en kan de data verloren raken. Het is misschien overdreven voorzichtig, maar om zeker te zijn van uw zaak is het aan te raden ook van de back-up een back-up te maken, op een aparte harddisk. Dan hebt u dus ook nog een dubbele back-up als uw computer is geleegd!
Start met het RFi programma
Datum: 12-10-2015
Eindelijk!

NA veel gemopper van ondernemers over de veel voorkomende frustraties, hebben we beslist om deze veel voorkomende ergenissen eens te gaan aanpakken. We gaan Windows 10 inrichtingen maken voor de ondernemers.
Windows 7 is fantastisch maar de komt van Windows 10 is de frustratie alleen maar toegenomen.
De meest voorkomende ergenissen weglaten en niet te veel gespioneer op onze computers. In eerste instantie worden de inrichtingen voor de zakelijk gebruikers gemaakt. Zo willen we een:
- Kleine en uitgeklede versie
- Een Pro versie met alles erop en er aan
- 2 server versies. 1 voor virtuele maschines en 1 voor RMD en Cloud toepassingen.

We verwachten half 20156 klaar te zijn. We houden u op de hoogte....!
Windows opnieuw installeren.
Datum: 22-05-2015
Windows is al decennialang het meest gebruikte besturingssysteem van pc’s en laptops. Hoewel miljoenen zakelijke en particuliere computergebruikers er dagelijks mee werken, is de software niet foutloos. Door uiteenlopende oorzaken kunnen computers traag worden en vervuild raken. Opschonen kan tijdelijk uitkomst bieden, maar in sommige gevallen wordt het beste resultaat bereikt als u Windows opnieuw en volledig schoon installeert, dus zonder overbodige extra’s.

Windows opnieuw installeren is niet zonder risico’s. Om te voorkomen dat u belangrijke gegevens kwijt raakt of met een computer komt te zitten die niet meer start, is het aan te raden de herinstallatie door een expert te laten uitvoeren. Voor de computerspecialisten van ROYAL professional is dit dagelijks werk!

ZELF WINDOWS OPNIEUW INSTALLEREN? NEEM VOORZORGSMAATREGELEN!
Windows opnieuw installeren lijkt misschien gemakkelijk, maar kleine foutjes kunnen grote gevolgen hebben. Als u slecht voorbereid te werk gaat kunt u belangrijke bestanden kwijtraken of met een computer komen te zitten die niet meer opstart. Het belangrijkste is dat u een goede back-up maakt van uw belangrijke bestanden, zoals:
•Foto’s, documenten, muziek en video’s
•E-mail berichten en adresboek
•Wachtwoorden
•Favorieten en bookmarks
•Andere voor u belangrijke bestanden, ook op andere partities van de harde schijf (zoals D:)

Gebruikt u speciale programma’s waarvoor installatie-cd’s of activatiecodes nodig zijn? Het kan aan te raden zijn deze te verzamelen voor u begint met de herinstallatie van Windows. Check bij oudere cd’s en dvd’s ook vooraf of ze nog werken, dat is niet vanzelfsprekend als ze een aantal jaren in de kast hebben gelegen.

Laat u uw pc of laptop met Windows opnieuw installeren door ROYAL professional, dan wordt voor elke herinstallatie een dubbele back-up gemaakt van uw bestanden en cruciale gegevens. Ook wordt een checklist gemaakt van de geïnstalleerde programma’s, printers, e-mail accounts, etc. op uw computer.

RECOVERY, UPGRADE OF SCHONE INSTALLATIE
Er zijn drie manieren om Windows opnieuw te installeren:

1.De recovery installatie. Met een cd, dvd of verborgen gedeelte (partitie) op de harde schijf van uw computer wordt de computer teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Hoewel een recovery de meest gemakkelijke installatie is, heeft het een aantal nadelen. Zo wordt door fabrikanten vaak overbodige software mee geïnstalleerd op uw computer, die de computer vertraagt. Ook wordt de computer in feite teruggezet zoals hij was bij aanschaf, dus kan de software inmiddels verouderd zijn.

2.De upgrade installatie. Hiermee wordt het oude besturingssysteem in feite niet verwijderd, maar overschreven door de nieuwere versie. Hoewel ook dit een relatief gemakkelijke installatie is, zitten er een haken en ogen aan. Omdat de oude systeembestanden deels blijven bestaan, loopt u met een upgrade het risico dat er vervuiling achterblijft of dat het systeem niet helemaal stabiel draait.

3.De schone installatie. Hiermee wordt - na het maken van een back-up - de hele computer helemaal leeggemaakt en wordt de Windows installatie uitgevoerd alsof de computer helemaal nieuw is. Deze vorm van installeren is wat ingewikkelder dan de andere opties, maar levert ook het beste resultaat op. De software is weer helemaal schoon, virusvrij en correct geïnstalleerd.

Als u Windows opnieuw laat installeren door ROYAL professional, wordt altijd een schone installatie uitgevoerd.

WINDOWS 7 INSTALLEREN
Windows 7 herstellen naar de correcte instellingen gaat het beste met een schone herinstallatie. U kunt Windows 7 opnieuw installeren door de volgende stappen te doorlopen:
•Maak een back-up van al uw gegevens en instellingen.
•Downloadt de officiële drivers (stuurprogramma’s) voor uw computer, van de officiële website van uw computerfabrikant.
•Installeer Windows 7 met de officiële Windows 7 dvd *.
•Activeer uw Windows 7 met de code die u op uw pc-kast of op de onderkant van uw laptop vindt (bij sommige laptops onder de batterij).
•Installeer de officiële drivers voor uw computer.
•Installeer alle belangrijke Windows updates.
•Installeer een goede virusscanner.
•Installeer desgewenst overige programma’s.
•Plaats de bestanden en instellingen uit uw back-up terug.

* Het uitvoeren van een recovery installatie is ook mogelijk (en relatief gemakkelijk), maar is minder schoon en up-to-date dan een echte herinstallatie. Of uw computer een recovery optie heeft is per merk en model verschillend. Raadpleeg hiervoor de handleiding of website van uw computerfabrikant.

WINDOWS 8 OPNIEUW INSTALLEREN
Dit betekent in feite Windows 8.1 installeren, want dat is de laatste grote update van Windows 8. Om Windows 8.1 opnieuw te installeren doorloopt u grotendeels dezelfde stappen als bij Windows 7, alleen zijn er enkele extra aandachtspunten. Als een schone herinstallatie wordt uitgevoerd op een computer die oorspronkelijk al met Windows 8 werd geleverd, moeten enkele aanpassingen worden gedaan in het UEFI opstartmenu. De specialisten van ROYAL professional helpen u hiermee graag verder.

WINDOWS 10 INSTALLEREN
Het nieuwste besturingssysteem van Microsoft is Windows 10. Windows 10 wordt als gratis upgrade aangeboden voor computers met Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1. Een volledig schone installatie van Windows 10 is ook mogelijk. Als de computer echter nieuw werd geleverd met Windows 10, zijn speciale maatregelen nodig om het besturingssysteem schoon te installeren. ROYAL professional kan u hiermee verder helpen.

Zie voor meer informatie over de Windows 10 installatie of upgrade ook onze aparte Windows 10 pagina.

WINDOWS VISTA OPNIEUW INSTALLEREN
Windows Vista wordt door fabrikant Microsoft nog ondersteund tot 2017 (mits voorzien van de laatste Service Pack 2), dus kunt u ook deze versie van Windows opnieuw installeren. Het is aan te raden bij de installatie altijd de laatste Service Pack versie 2 te gebruiken, om uw computer zo goed mogelijk up-to-date en beveiligd te installeren.

De installatie van Windows Vista is vrijwel identiek aan die van Windows 7. Zie daarom voor de installatiestappen het gedeelte over Windows 7 opnieuw installeren, hierboven.

Voor Windows Vista kan de Internet Explorer niet verder worden geüpgraded dan versie 9. Het is daarom aan te raden om een andere modernere webbrowser te installeren, zoals Google Chrome of Mozilla FireFox.

WINDOWS XP OPNIEUW INSTALLEREN
Sinds april 2014 wordt voor Windows XP geen officiële ondersteuning meer verleend. Concreet betekent dit dat er geen updates voor Windows XP meer worden uitgebracht, ook niet als er veiligheidsproblemen worden ontdekt. ROYAL professional raadt het installeren van Windows XP daarom af.

In plaats van Windows XP kunt u kiezen voor een modernere versie, zoals Windows 7, Windows 8.1 of Windows 10. U kunt ook kiezen voor Linux, maar houd er rekening mee dat dit iets anders werkt dan Windows.

LAAT WINDOWS OPNIEUW INSTALLEREN DOOR ROYAL PROFESSIONAL
Wilt u de (her)installatie van Windows overlaten aan professionele computerspecialisten? De experts van ROYAL professional hebben jarenlange ervaring met het installeren van de verschillende Windows versies. Ook wordt voorafgaand aan een herinstallatie uw computer even goed nagekeken, zodat u zeker weet dat alle onderdelen nog betrouwbaar zijn en de computer nog een tijd mee kan.

ROYAL professional biedt particuliere en zakelijk klanten in heel Nederland een oplossing:

Van maandag tot en met zaterdag is onze centrale werkplaats geopend, waar we u en uw computer graag ontvangen.

Vanuit heel Nederland kunt u uw computer verzekerd en kosteloos versturen.

Vraag eerst een gratis verzendlabel bij ons aan.

U kunt uw computer in heel Nederland voor een herinstallatie laten ophalen door de koerier.

Welke optie u ook kiest, uw gegevens en bestanden zijn bij ROYAL professional in goede handen. Lees onzeAlgemenevoorwaarden voor meer informatie.

Dus is uw computer toe aan een grote opfrisbeurt? Stel het niet langer uit en roep de hulp van ROYAL professional in. Wij zijn u graag van dienst!

Internet traag of onbetrouwbaar?
Datum: 06-05-2015
ROYAL professional heeft de oplossing!

Is uw internet traag? Uw WiFi werkt niet? We worden thuis en op kantoor steeds afhankelijker van een goede internetverbinding, met ons groeiende arsenaal aan computers, smartphones en tablets. Een trage of wegvallende verbinding is daarom in toenemende mate een doorn in het oog.

Gelukkig is er voor elk probleem ook een oplossing! De specialisten van ROYAL Professional passen deze oplossingen al jarenlang toe bij particulier en ondernemer. In onze professionele werkplaats of bij u thuis of op kantoor.

Dus is uw internet langzaam of uw WiFi valt weg? Beëindig de frustratie!